Hakkımızda     
 
Mustafa ÇAĞLAYAN
mustafacaglayan@sgkmevzuati.com
 
STAJ DÖNEMİNDE YAPILAN SİGORTALAR EMEKLİLİK TAHSİS HESAPLAMASINDA GEÇERLİ MİDİR?

STAJ DÖNEMİNDE YAPILAN SİGORTALAR EMEKLİLİK TAHSİS HESAPLAMASINDA GEÇERLİ MİDİR?

STAJ DÖNEMİNDE YAPILAN SİGORTALAR EMEKLİLİK TAHSİS HESAPLAMASINDA GEÇERLİ MİDİR?

 Merhaba,

Meslek ve Teknik Liselerinde staj süresi başlangıcında 4/a (SSK) olarak ilk defa sigortalı işe giriş bildirgesi verilir. Bu bildirgenin verilmesi ile birlikte staj yapacak kişilere 4/a (SSK) sicil numarası kurum tarafından oluşturulur. Staj başlangıcında verilen sigorta sicil numarası bütün çalışma hayatı boyunca geçerli olacaktır. Staj süresi içinde öğrencilerin SGK’ya Milli Eğitim Bakanlığı veya öğrencilerin eğitim gördüğü okul tarafından %1 oranında Kısa vadeli  Sigorta Kollarına primleri ( İş Kazası ve Meslek Hastalığı ve Hastalık Primi ) ödenir. Bu primin ödeme amacı da staj süresi içinde öğrencilerin iş yerinde geçirebilecekleri iş kazası ve oluşabilecek meslek hastalıklarında ve hastalıklarda sağlanacak yardımlar içindir. Staj yapılan iş yerinde işveren herhangi bir şekilde SGK’ya prim ödemez. İşveren staj yapan öğrencilere Asgari Ücretin %30’undan (729*30/100=218,70.-TL) az olmamak üzere ücret öder. Bu ücretten herhangi bir vergi kesilmez. Staj yapan öğrenciler için emekliliğe etkisi olan Uzun vadeli sigorta primleri (Malulük,yaşlılık ve ölüm sigorta primleri ) ödenmez. Bu nedenle emeklilik tahsis hesaplamasında sigorta başlangıcı olarak kabul edilmez….

Örnek:  Ticaret Meslek Lisesinde okurken 01.10.1991 yılında okul beni sigortalı yaptı. SSK kartı üzerinde yazan sigorta başlangıç tarihi benim sigortalı olarak ilk giriş tarihim olmasına rağmen, emeklilik hesaplamamda dikkate alınmayacaktı. Benim İlk defa malulük,yaşlılık ve ölüm sigortası primim 01.12.1996 yılında ödendiğinden emeklilik hesaplamamı bu tarihi göre yapmam gerekir.

Benim durumumda olan tüm arkadaşlara önemle duyurulur.

 Saygılarımla,

Mustafa Çağlayan

2010 © sgkmevzuati.com