Hakkımızda     
 
Mustafa ÇAĞLAYAN
mustafacaglayan@sgkmevzuati.com
 
15 Yıl 3600 Gün Şartı İle Ayrılan Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı

SSK (4/a) kapsamında çalışanların en çok merak ettikleri konu kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya nasıl hak kazanacağıdır.

15 YIL 3600 GÜN ŞARTI İLE İŞTEN AYRILAN ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

SSK (4/a) kapsamında çalışanların en çok merak ettikleri konu kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya nasıl hak kazanacağıdır.

Bilindiği üzere son zamanlarda 15 yıl hizmet süresi 3.600 gün prim ödeyerek işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alması gerektiği konusunda hem görsel hem de yazılı basında birçok haber çıktı.

Sorulan soruların başında 15 yıllık sigortalılık süresi mevcut çalıştığım kurumda geçen süre midir? Hayır sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren 15 yıl geçmesidir. Burada A firmasında 5 yıl B firmasında 3 yıl C firmasında 6 yıl çalışması ve sonunda son çalıştığı 1 yıllık çalışmasında olsa toplamda 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3.600 gün prim ödeme gün sayısını doldurmak yeterli olacaktır.

4447 sayılı kanunda, kanunun yürürlülük tarihi olan 08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığı hak kazanma koşullarlından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3.600 prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirdikleri tarihte işten ayrılıp talep etmeleri halinde kıdem tazminatı ödeneceği hükmü mevcuttur.

Yukarıda açıkladığım durumu daha fazla açmak gerekirse, 4447 sayılı kanunun 45.maddesiyle 1475 sayılı iş kanununun 14.maddesinin 1.fıkrasına eklenen (5) numaralı bent ile 506 sayılı kanunun 60.maddesinin 1.fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81.maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak çalışanlar kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür.

Kanun maddelerinde de yer aldığı üzere kıdem tazminatını çalışanların alması konusunda durum çok açık ve nettir.

Çalışanların kıdem tazminatını alabilmeleri için; çalıştıkları illerin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden kıdem tazminatı yazısını düzenletip işverene işten ayrılma dilekçesinin ekinde vermeleri gerekmektedir.

Aşağıda işten ayrılma dilekçe örneği bulunmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNE

Sürdürmekte olduğum görevimden 30.04.2010 tarihi itibariyle, 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin 1.fıkrasına eklenen 5.bent ve 506 sayılı kanunun 60.maddesi 1.fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve yine aynı kanunun 81.maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladığımdan dolayı iş akdimi sonlandırıyorum.

Tarafıma tüm yasal haklarımın ödenmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Yusuf ŞAHİN

 

EK: SGK kıdem tazminatı yazısı

 

Örnek: Yusuf Bey 01.12.1991 yılında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladı. En son ABC firmasında 01.05.2005 yılında itibaren sigortalı olarak çalışmaya başladı.  30.04.2010 tarihi itibariyle işverene işten ayrılma dilekçesi ve SGK kıdem tazminatı alabilir yazısında ekleyerek işten ayrıldı.

Yusuf bey’in 19 yıllık sigortalık süresi toplamda 4.000 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. ABC firmasında 5 tam yıl (1.800 gün ) prim ödemesi vardır ve son aldığı brüt ücret 2.000,00.-TL’dir.  Bu durumda Yusuf Bey kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.
 

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

5 yıl için (2.000,00.-TL x 5yıl)                          = 10.000.00.-TL

                                                                   ----------------------

Damga Vergisi (0,0066)                                 =       66,00.-TL

                                                                    -----------------------

Ödenecek Kıdem Tazminatı                        =  9.934,00.-TL  
Saygılarımla,
Mustafa Çağlayan

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 © sgkmevzuati.com